top of page

Przewóz leków

Obecnie obowiązujące przepisy, określone ściśle w Prawie Farmaceutycznym i Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej zobowiązują firmy zajmujące się transportem leków do przestrzegania bardzo rygorystycznych procedur. Jedną z nich jest zachowanie kontrolowanych warunków termicznych podczas przewozu wyrobów farmaceutycznych.

Najczęstsze przedziały temperaturowe przewozu leków to: od +2°C do +8°C, od +8°C do +15°C i od +15°C do +25°C. Posiadamy w naszej ofercie rozwiązania chłodnicze pozwalające na utrzymanie temperatur w każdym z powyższych przedziałów, a także rejestratory temperatury, dzięki którym kierowca będzie mógł udokumentować poprawność transportu.

Lodówki do przewozu leków - Ambufridge

Dane techniczne:
Pojemność: 7 litrów
Waga: 10,9 kg
Zasilanie: 12V / 24V
Temperatura wewnątrz: +4°C ±1,5°C  
Zapraszamy do naszego e-sklepu

Agregaty chłodnicze - rozbudowy OEM AC

Rozbudowa oryginalnego układu klimatyzacji o dodatkowy parownik chłodniczy pozawala, przy odpowiedniej izolacji pojazdu na utrzymanie temperatury na poziomie ok +6°C. 
W celu zachowania temperatury transportowej w przedziale od +15°C do +25°C wystarczy zastosowanie dodatkowego parownika klimatyzacyjnego, co znacząco obniża koszt urządzeń chłodniczych. Zapraszamy do kontaktu. 

Filtr przeciwbakteryjny do parowników

Antybakteryjny filtr do parowników klimatyzacyjnych i chłodniczych działający na zasadzie fotokatalizy. Działanie bakteriobójcze potwierdzone badaniami! To rozwiązanie jest doskonałym uzupełnieniem urządzeń chłodniczych do transportu medycznego, weterynaryjnego i przewozu leków.
Zasilanie 12V, żywotność do 40 000 godzin!
bottom of page