Elektryczne stopnie

7487-7110                          

Standardowy stopień elektryczny 110 x 49 cm

7487-7090                          
Standard
owy stopień elektryczny 90 x 49 cm

7487-7060                          
Standard
owy stopień elektryczny 60 x 49 cm